This is the portfolio work of Sophia Georgopoulou | Design. Enjoy!